Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Tysvær kommune, Rogaland.

DatoFOR-1984-08-10-1508
PublisertII 1984 s 407
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTysvær kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskr. om vedtekt til brannlova, Tysvær

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 10. august 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 nr. 32 om brannvern (brannlova) stadfesta vedtak av Tysvær kommunestyre 8. mai 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetje talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.