Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Fjell kommune, Hordaland.

DatoFOR-1984-08-31-1608
PublisertII 1984 s 427
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFjell kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Fjell

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 31. august 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 nr. 32 om brannvern (brannlova) stadfestet vedtak av Fjell kommunestyre 28. juni 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetje talet på medlemmer til brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.