Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Samnanger kommune, Hordaland.

DatoFOR-1984-11-07-1846
PublisertII 1984 s 521
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSamnanger kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Samnanger

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 7. november 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 nr. 32 om brannvern (brannlova) stadfestet vedtak av Samnanger kommunestyre 26. januar 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetje talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3.

Vedtekta vert sett i kraft straks.