Forskrift om gebyr for behandling av byggesaker m.v. Vegårshei kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1991-12-10-4949
PublisertII 1999 77 (Summ.)
Ikrafttredelse19.03.1999
Sist endretFOR-1999-02-02-64
EndrerFOR-1991-12-10
Gjelder forVegårshei kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelForskrift om byggesaksgebyr, Vegårshei

Fastsatt av Vegårshei kommunestyre 2. februar 1999 med hjemmel i Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77, § 109. Endret ved forskrift 2 feb 1999 nr. 64. 

Det er foretatt endringer i forskrift av 10. desember 19911 om gebyr for behandling av byggesaker m.v.

Forskriften kan fås ved henvendelse til kommunens tekniske etat, 4930 Vegårshei, telefon 37170200.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.