Forskrift om vedtekt om frikjøp for parkeringsplass på egen grunn, Sandnes kommune, Rogaland.

DatoFOR-1994-11-02-1309
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandnes kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77
Kunngjort23.06.2005
KorttittelForskrift om parkeringsfrikjøp, Sandnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sandnes bystyre 2. november 1994 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77.

I

Indre sone (1-17)

1.Utvalg for byutvikling kan ved nybygg samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller fellesarealer blir betalt et beløp pr. manglende plass til kommunen.
2.Frikjøpsbeløpet fastsettes til kr. 40.000,- fra den tid bystyret bestemmer. Beløpet fastsettes av bystyret. Justeringer av beløpet krever nytt vedtak i bystyret.
3.Frikjøpsordningen gir ikke eksklusiv bruksrett til parkeringsanlegg.
4.Frikjøp for boliger kan kun tillates dersom det finnes offentlige tilgjengelige parkeringsanlegg innen en gangavstand på 200 m, og hvor slik parkering kan prioriteres.

Parkeringsfond

Innbetalt frikjøpsbeløp tilføres i sin helhet til parkeringsfondet. Fondet skal kunne brukes til etablering av nye p-anlegg (bil/sykkel), utvikling, informasjon og markedsføring av parkeringstilbudet i Sandnes, samt tilstøtende oppgaver som kan påvirke/redusere behovet for parkeringsplasser.

II

Vedtekten trer i kraft med virkning fra 1. januar 1995. 

lf-19941102-1309.gif