Forskrift om vedtekt om brannsyn, Hamar kommune, Hedmark.

DatoFOR-1995-12-20-1182
PublisertII 1996 2
Ikrafttredelse01.02.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§24, LOV-1987-06-05-26-§3, FOR-1990-07-05-546-§8-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om vedtekt om brannsyn, Hamar

Fastsatt av Hamar kommunestyre 20. desember 1995 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 24 jfr. § 3, jfr. forskrift av 5. juli 1990 nr. 546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn § 8-1.

1.Formål

Formålet med vedtekten er å:

-gi hjemmel for brannsyn i bygninger som faller utenom den opplisting av brannsynsobjekter som fremgår av brannvernlovens paragraf 22 med tilhørende forskrift
-gi mulighet for et enklere brannsyn i bygninger som kan komme inn under brannvernlovens paragraf 22, men hvor brannrisikoen etter kommunestyrets syn er beskjeden.
2.Omfang

Vedtekten gjelder i tillegg til brannvernlovens paragraf 22 med tilhørende forskrift. Følgende bygninger omfattes av vedtekten:

v.1PU-boliger med vanskelige rømningsforhold eller hvor beboerne har behov for spesielt tilrettelagte rømningsforhold.
v.2Eldreboliger hvor det er tilrettelagt for en viss grad av tilsyn og fellesaktiviteter.
v.3Barnehaver for funksjonsfriske barn over 3 år, i bygning i en etasje med enkle rømningsforhold.
v.4Familiebarnehaver med mer enn 5 barn, i bygning med vanskelige rømningsforhold.
v.5Skoler og fritidshjem i en-etasjes bygning.
v.6Små forsamlingslokaler eller forsamlingslokaler i sporadisk bruk.
v.7Bensinstasjoner.
3.Brannsyn

Brannsyn i bygninger som omfattes av vedtekten gjennomføres hvert 4. år. De krav til brannsikring som er stilt i forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn, følges så langt det er hensiktsmessig. Kravet til dokumentasjon kan lempes. De krav til saksbehandling som er gitt i forvaltningsloven skal følges. Brannsyn i henhold til denne vedtekt prioriteres etter det brannsyn som er angitt i brannvernlovens paragraf 22.

4.Vedtekten iverksettes 1. februar 1996.