Forskrift for brannsikring av deler av Sogndalstrand, Sokndal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1997-09-08-1035
PublisertII 1997 507
Ikrafttredelse08.10.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forSokndal kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§24
Kunngjort
KorttittelForskrift om brannsikring, Sogndalstrand

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sokndal kommunestyre 8. september 1997 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 24.

I

1.Vedtekten er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 24.
2.Det skal gjennomføres årlige branntekniske inspeksjoner (brannsyn) i den delen av bebyggelsen på Sogndalstrand i Sokndal kommune som ligger innenfor avgrensningen på kart datert 21. april 1997.

II

Vedtekten trer i kraft 8. oktober 1997.