Forskrift for frikjøpsordning, Nordreisa kommune, Nord-Troms.

DatoFOR-1997-12-11-1342
PublisertII 1997 776
Ikrafttredelse19.02.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Nord-Troms.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§69
Kunngjort
KorttittelForskrift for frikjøpsordning, Nordreisa

Fastsatt av Nordreisa kommunestyre 11. desember 1997 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 69 nr. 4.

1.Driftsutvalget kan gi samtykke i at det i stedet for parkeringsplasser på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp til investering og drift til kommunen for bygging og drift av parkeringsplasser.
2.Beløpet til investering settes til kr 14.000 pr. manglende parkeringsplass. Beløpet til årlig drift og vedlikehold settes til kr 600 pr. parkeringsplass.
3.Midlene øremerkes utbygging og drift av parkeringsanleggene.
4.Beløpene kostnadsreguleres i henhold til indeksen hvert halvår, med første gangs regulering den 1. juli 1998.