Forskrift om gebyrregulativ for behandling av byggesaker, Åsnes kommune, Hedmark.

DatoFOR-1998-01-12-129
PublisertII 1998 59 - summarisk.
Ikrafttredelse13.04.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsnes kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Åsnes

Fastsatt av Åsnes kommunestyre 12. januar 1998 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Åsnes kommunestyre vedtok den 12. januar 1998, sak nr. 011/98 revidert gebyrregulativ.

Opplysninger gis ved henvendelse til Teknisk etat, Stormarkedet, 2270 Flisa, tlf. 62951733.