Forskrift om gebyr for saksbehandling etter lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven), Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1998-05-28-629
PublisertII 1998 487
Ikrafttredelse01.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyr for saksbehandling, Hol

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hol kommunestyre 28. mai 1998 med hjemmel i lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7.

I

1.Saksbehandling uten befaring 3 ganger rettsgebyret (pd kr. 1545,-).
2.Saksbehandling med befaring 5 ganger rettsgebyret (pd kr. 2575,-).

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 1998.