Forskrift om gebyrregulativ for planseksjonen 1999, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-12-09-1356
PublisertII 1998 897
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1997-05-23-31-§5-2
Kunngjort
KorttittelForskr om gebyrregulativ for planseksjon, Bærum

Fastsatt av Bærum kommunestyre 9. desember 1998 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2 og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Bærum kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for planseksjonen 1999.

Forskriften trer i kraft 1. januar 1999.

Forskriften kan fås ved henvendelse til Bærum kommune, Planseksjonen, Postboks 124, 1301 Sandvika, telefon 67504463.