Forskrift om betalingsregulativ for byggesaker, Surnadal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1998-12-17-1510
PublisertII 1999 21 (Summ.)
Ikrafttredelse19.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forSurnadal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelBetalingsregulativ for byggesaker, Surnadal

Fastsatt av Surnadal kommunestyre 17. desember 1998 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Surnadal kommune har fastsatt betalingsregulativ for byggesaker i Surnadal kommune.

Satsene justeres hvert år pr. 1. januar etter Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks basert på indeksen pr. 15. oktober året før.

Regulativet kan fås ved henvendelse til Surnadal kommune, 6650 Surnadal, telefon 71661411.