Forskrift om regulativ for byggesaksbehandling og kontroll, Ørskog kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1998-12-17-1511
PublisertII 1999 21 (Summ.)
Ikrafttredelse19.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrskog kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelRegulativ for byggesaksbehandling, Ørskog

Fastsett av Ørskog kommunestyre 17. desember 1998 med heimel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Ørskog kommune har fastsett forskrift om regulativ for byggesaksbehandling og kontroll. Forskrifta kan fås ved å vende seg til Ørskog kommune, Teknisk etat, Sjøholt, 6240 Ørskog, telefon 70270000.