Forskrift om gebyrregulativ for saker etter plan- og bygningslov og lov om eierseksjoner, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1999-02-11-819
PublisertII 1999 399 (Summarisk)
Ikrafttredelse20.09.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNaustdal kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort
KorttittelForskr. om gebyrregulativ etter plbl, Naustdal

Fastsett av Naustdal Kommunestyre 11. februar 1999 med heimel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109 og lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Naustdal kommune har vedteke forskrift om gebyrregulativ for saker etter plan- og bygningslova og lov om eierseksjoner. Forskrifta inneheld nærare reglar om gebyrutrekning, betalingstidspunkt, handsaming av spesialtilfelle, klage, regulering av gebyrnivå mm.

For nærare opplysningar kontakt Naustdal kommune, postboks 43, 6806 Naustdal, telefon 57816100, telefaks 57816101 eller e-post nakommun online.no.