Forskrift om gebyrregulativ for behandling av plansaker, tiltak og bygningskontroll, Sør-Fron kommune, Oppland.

DatoFOR-1999-02-11-85
PublisertII 1999 101 (Summ.)
Ikrafttredelse01.03.1999
Sist endretFOR-1999-09-07-1011
EndrerFOR-1997-12-17-1511
Gjelder forSør-Fron kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Sør-Fron

Fastsett av Sør-Fron kommunestyre 11. februar 1999 med heimel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77. Endret 7 sep 2000 nr. 1011. 

Sør-Fron kommunestyre har vedtatt forskrift om gebyrregulativ for behandling av plansaker, tiltak og bygningskontroll. Forskriften kan fås ved henvendelse til Sør-Fron kommune, Teknisk etat, 2647 Hundorp, telefon 61296000.

Forskriften trer i kraft 1. mars 1999. Samtidig oppheves forskrift av 17. desember 1997 nr. 1511 om gebyrregulativ for behandling av plansaker, byggjesaker og bygningskontroll, Sør-Fron kommune, Oppland.