Forskrift om behandlingsgebyr for søknad om lokal godkjenning av foretak, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-1999-02-25-313
PublisertAvd II 1999 253
Ikrafttredelse19.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Troms.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelForskrift om behandlingsgebyr, Troms

Fastsatt av Nordreisa kommunestyre 25. februar 1999 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Nordreisa kommunestyre har fastsatt forskrift om behandlingsgebyr for søknad om lokal godkjenning av foretak. Forskriften kan fås ved henvendelse til Nordreisa kommune, Bygg- og eiendomsavdelingen, 9080 Storslett, telefon 77770700.