Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, Røros kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1999-02-25-314
PublisertAvd II 1999 253
Ikrafttredelse19.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyrregulativ etter plbl, Røros

Fastsatt av Røros kommunestyre 25. februar 1999 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Røros kommune har vedtatt forskrift om regulativ for byggesaksbehandling og kontroll. Forskriften kan fås ved henvendelse til Røros kommune, Byggesakskontoret, 7361 Røros, telefon 72419400.