Forskrift om gebyrregulativ for handsaming av plansaker (plan- og bygningslova § 28-1, § 28-2 og § 30), Stryn kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1999-03-23-451
PublisertAvd II 1999 313
Ikrafttredelse23.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forStryn kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1985-06-14-77
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyrregulativ til plbl, Stryn

Fastsett av Stryn kommunestyre 23. mars 1999 med heimel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77. 

Stryn kommunestyre har vedteke forskrift om gebyrregulativ for handsaming av plansaker.

Forskrifta kan ein få ved å vende seg til Stryn kommune, teknisk etat, 6783 Stryn, telefon 57874820.

Forskrifta trer i kraft straks.