Forskrift om gebyrer for byggesaker, delingssaker og plansaker, Stokke kommune, Vestfold.

DatoFOR-2001-11-19-1361
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort12.12.2001
KorttittelForskrift om byggesaksgebyr mv., Stokke

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Stokke kommunestyre 19. november 2001 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109.

I

Stokke kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrer for behandling av byggesaker, delingssaker og plansaker etter plan- og bygningsloven. Nærmere opplysning om gebyrene kan fås ved henvendelse til Stokke kommune, teknisk sektor, Nygaards Allé 1, 3160 Stokke.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2002.