Forskrift om gebyr for private reguleringsplaner, Voss kommune, Hordaland.

DatoFOR-2003-02-13-163
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse20.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forVoss kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort20.02.2003
KorttittelForskrift om reguleringsplangebyr, Voss

Fastsett av Voss kommunestyre 13. februar 2003 med heimel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Voss kommunestyre har vedtatt forskrift om gebyr for private reguleringsplaner og utbyggingsplaner (bebyggelsesplaner).

Forskrifta er tilgjengeleg frå Voss kommune, boks 145, 5701 Voss, telefon 56519400, faks 56519651 eller e-post: postmottak@voss.kommune.no.