Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven § 109, Vefsn kommune, Nordland.

DatoFOR-2003-12-17-1869
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse22.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forVefsn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort22.01.2004
KorttittelForskrift om gebyrregulativ etter plbl, Vefsn

Fastsatt av Vefsn kommunestyre 17. desember 2003 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Vefsn kommune har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven § 109. Forskriften finnes i sin helhet på Vefsn kommune sin hjemmeside http://www.vefsn.kommune.no .