Forskrift om fjernvarmekonsesjon Myra-Bråstad, Arendal kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2009-01-29-124
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse12.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort12.02.2009   kl. 15.40
KorttittelForskrift om fjernvarmekonsesjon, Arendal

Hjemmel: Fastsatt av Arendal bystyre 29. januar 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a. 

Nybygg samt alle bygninger som foretar hovedombygging innenfor en geografisk omkrets som vist på fjernvarmekonsesjonskartet for Myra-Bråstad-området datert 6. november 2007 må i henhold til konsesjon gitt etter energiloven til Arendal kommune 6. februar 2008, tilknyttes fjernvarmeanlegget.

I spesielle tilfeller hvor bygningens varmebehov er dekket av intern overskuddsvarme og hvor det ikke er behov for å få tilført fjernvarme for å dekke oppvarmingsbehovet, og ved hovedombygging hvor tilknytning vil medføre uforholdsmessig store inngrep i bygningen, kan kommunen gi dispensasjon fra tilknytningsplikten.

Følgende følger saken:

Det skal legges til rette for å kunne benytte lokal produsert bioenergi.