Forskrift om tilknytning til fjernvarmeanlegg, Vestby sentrum og Deli skog, Vestby kommune, Akershus

DatoFOR-2009-06-29-1085
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestby kommune, Akershus
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort21.08.2009   kl. 14.20
Rettet30.04.2010, fjernet et ledd.
KorttittelForskrift om tilknytning til fjernvarme, Vestby

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vestby kommunestyre 29. juni 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a.

I

Nybygg samt alle bygg hvor det gjennomføres hovedombygging, jf. plan- og bygningsloven § 87 nr. 2 bokstav a, kan kreves tilknyttet fjernvarmeanlegg i samsvar med Norges Vassdrags- og energidirektorats fjernvarmekonsesjon av 2. mai 2008 omfattende Vestby sentrum og Deli skog. Konsesjonæren skal gis anledning til å uttale seg før tilknytning kreves.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.