Forskrift om tilknytningsplikt i konsesjonsområde for fjernvarme i Molde sentrum, Molde kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2009-09-17-1465
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse10.12.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort10.12.2009   kl. 16.50
KorttittelForskrift om fjernvarmetilknytningsplikt, Molde

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Molde kommunestyre 17. september 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a.

I

Innenfor det geografiske området som fremgår av vedlagt kart, i henhold til konsesjon gitt til Istad Nett AS den 14. januar 2009 i medhold av energiloven, skal nybygg og bygninger som foretar hovedombygging tilknyttes fjernvarmeanlegg.

II

Denne forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Kartvedlegg 

pdf.gif