Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Roan kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-05-18-1098
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse18.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRoan kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864-§59
Kunngjort22.07.2010   kl. 13.45
KorttittelAdresseforskrift for Roan

Hjemmel: Fastsatt av Roan kommunestyre 18. mai 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59. 

Roan kommunestyre har fastsatt forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting.

Hele forskriften kan sees på kommunens nettside: www.roan.kommune.no.

Forskriften trer i kraft straks.