Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-06-17-1104
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse17.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeksvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864-§59
Kunngjort22.07.2010   kl. 13.45
KorttittelAdresseforskrift for Leksvik

Hjemmel: Fastsatt av Leksvik kommunestyre 17. juni 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59. 

Leksvik kommunestyre har fastsatt forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting.

Hele forskriften kan sees på kommunens nettside: www.leksvik.kommune.no.

Forskriften trer i kraft straks.