Overføring til Utenriksdepartementet av myndighet etter § 5 i lov om når norsk tenestemakt kan halda brudevigjing i utlandet o.s.b. og etter § 21 i lov om utenrikstjenesten.

DatoFOR-1960-12-16-2
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertII 1960 s 674
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-12-22-1273
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-06-30-20, LOV-1958-07-18-1-§21 jf LOV-2015-02-13-9-§16
Kunngjort
Rettet31.05.2005 (konsolidering delvis reversert, departementsnavn)
KorttittelDelegering om utenlandsk vigsel

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 16. desember 1960. Fremmet av Utenriksdepartementet. Endret 22 des 1989 nr. 1273. 

1. Den myndighet som er tillagt Kongen etter § 1 og § 3 i lov av 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudevigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg, føres over til Kirkedepartementet.1
1Nå Kultur- og kirkedepartementet, jf. res. 21 des 2001 nr. 1485.
 
2. Den myndighet som er tillagt Kongen etter § 2, § 6 og § 7 i lov av 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halde brudevigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg, føres over til Familie- og forbrukerdepartementet.1
0Endret ved kgl.res. 22 des 1989 nr. 1273 (i kraft 1 jan 1990).
1Nå Barne- og familiedepartementet, jf. res. 21 des 1990 nr. 1022.
 
3. Den myndighet som er tillagt Kongen etter § 5 i lov av 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudevigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg og etter lov om utenrikstjenesten av 18. juli 1958 nr. 1 § 21, jfr. førstnevnte lovs § 4, føres over til Utenriksdepartementet.