Ikrafttredelse av bilansvarsloven. Delegering.

DatoFOR-1961-04-14-3000
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.06.1961
Sist endretFOR-1986-10-03-1871
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-02-03-§3, LOV-1961-02-03-§21
Kunngjort
KorttittelIkrafttredelse av bilansvarsloven. Delegering

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. april 1961. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Endringer: Endret ved vedtak 3 okt 1986 nr. 1871. 

I medhald av § 21 i lov av 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (Bil-ansvarslova) vert med dette fastsett at lova tek til å gjelda 1. juni 1961. Lova skal høyre under Samferdselsdepartementet.

I medhald av § 3 fjerde leden vert fastsett at lova ikkje skal gjelda for motorvogner som er byggt for største køyrefart 10 km/time og som det er vanskeleg å endre til større køyrefart.

Likeeins er tilhengjar som nemnt i bilansvarslova § 3 tredje leden 2. punktum unnateke frå trygdeplikt så langt det vert fastsett i føresegner etter § 17.

Dei etternemnde trygdeverk har vore godkjende i medhald av § 11 i lov om motorvogner frå 20. februar 1926 og vert med dette godkjende etter § 17 første leden i bilansvarslova.

I.
1.Agder Assuranceselskab A/S
2.Arendals Forsikringsselskab A/S
3.Bergens Brandforsikringsselskab
4.Car & General Insurance Corp. Ltd.
5.Cornhill Insurance Comp. Ltd.
6.Det Norske Brandassuranceselskab A/S
7.Det Norske Garantiselskab A/S
8.Forsikringsaktieselskapet Dovre
9.Forsikringsaktieselskapet Eidsvoll
10.Det Norske Brandforsikringsselskap Fram A/S
11.Forsikringsaktieselskapet Hansa
12.A/S Haugesund Sjøforsikringsselskap
13.The Liverpool & London & Globe Insurance Comp. Ltd.
14.A/S Forsikringsselskapet Minerva
15.The Motor Union Insurance Comp. Ltd.
16.Forsikrings-Aktieselskabet Norden
17.Nordkap, Norsk Forsikringsaktieselskap
18.Forsikringsselskapet Norge A/S
19.Forsikringsselskapet Norrøna A/S
20.A/S Norsk Alliance
21.A/S Norske Assuranceunion
22.Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna
23.Norske Kjøbmænd Forsikringsaktieselskap, Assurancekassen
24.Norske Merkantile, Forsikringsaktieselskap
25.Forsikrings-Aktieselskapet Norvegia
26.Pallas Norsk Forsikringsselskap A/S
27.Patria, Norsk Forsikrings-Aktieselskap
28.A/S Polaris Assuranceselskap
29.Forsikrings-Aktieselskapet Poseidon
30.Forsikringsselskapet Sigyn
31.Skog & Jord, Norsk Forsikringsaktieselskap
32.Stavanger Forsikringsselskap A/S
33.Storebrand
34.Forsikringsselskapet Tor A/S
35.Trondhjems Forsikringsselskab A/S
36.Trygd, Norsk Forsikringsaktieselskap
37.Forsikringsselskapet Union A/S
38.Forsikrings-Aktieselskapet Vega
39.Forsikringsaktieselskapet Vesta
40.A/S Forsikringsselskabet Viking
41.Wintherthur, Schweizisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskap
42.Forsikringsselskapet Zürich
43.Norsk Forsikringsselskap Æolus A/S
44.Forsikringsaktieselskapet Ørnen
II.
45.Avholdsfolkets Gjensidige Bilforsikringsselskap Varde
46.Drosjeforsikringen Gjensidig
47.Norsk Bilforsikring, Gjensidig
48.Rutebileiernes Forsikringsselskap, Gjensidig
49.Samtrygd norsk gjensidig forsikringsforening
50.Forsikringsaktieselskapet Samvirke
51.Thule Gjensidig Biltrygdelag
52.Østlandet Gjensidig Bilforsikring
III.
53.Norges Brannkasse - for traktorer.

Kredittilsynet kan gjeva godkjenning etter § 17, første leden, til andre trygdelag.