Delegasjon av myndighet til Sosialdepartementet.

DatoFOR-1961-06-16-9392
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1961 s 597
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1933-05-19-3, LOV-1860-05-16-§4, LOV-1952-12-19-1
Kunngjort
KorttittelForskr. om del. av myndighet til Sosialdep.

Kapitteloversikt:

I.

Sosialdepartementet bemyndiges til å oppheve, foreta endringer i og gi tilføyelser til forskrifter gitt med hjemmel i lov nr. 3 av 19. mai 1933 om tilsyn med næringsmidler m.v.

II.

Sosialdepartementet bemyndiges til å oppheve, foreta endringer i og gi tilføyelse til forskrifter gitt med hjemmel i § 4, 3. ledd i lov av 16. mai 1860 om sunnhetskommisjoner og om foranstaltninger i anledning av epidemiske og smittsomme sykdommer.

III.

Sosialdepartementet bemyndiges til å foreta endringer i og gi tilføyelser til forskrifter gitt med hjemmel i lov nr. 1 av 19. desember 1952 om vern mot overføring av smittsom sykdom fra utlandet m.v.