Res. om ikrafttreden m.v. av lov om utlevering av lovbrytere til Danmark, Finnland, Island og Sverige.

DatoFOR-1961-06-30-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1961 s 666, II 1961 s 395
Ikrafttredelse01.07.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-03-03-1-§19, LOV-1961-03-03-1-§20
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. nordisk utleveringslov. Deleg.

Fastsatt ved kgl.res. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I. Lov av 3. mars 1961 om utlevering av lovbrytere til Danmark, Finnland, Island og Sverige trer i kraft 1. juli 1961 i forhold til Danmark, Finnland og Sverige.
II. Justisdepartementet gis fullmakt til å gi nærmere forskrifter til gjennomføringen av denne lov.