Res. om ikraftsetting av lov om grannegjerde og lov om ymse beitespørsmål.

DatoFOR-1961-12-08-6
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertII 1961 600
Ikrafttredelse01.01.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-05-§18, LOV-1961-05-05-§19, LOV-1961-06-16-12-§4, LOV-1961-06-16-12-§17
Kunngjort
KorttittelIkrafts. grannegjerdelova og beitelova. Deleg.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1961. Fremmet av Landbruksdepartementet.

I.

Lov av 5. mai 1961 om grannegjerde og lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål trer i kraft 1. januar 1962.

II.

a.Den fullmakt som er lagt til Kongen i § 18 i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde og i § 4 i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål, vert ført over til Landbruksdepartementet.
b.Den fullmakt som er gitt departementet i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål vert lagt til Landbruksdepartementet.