Ikrafttreden av lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v.

DatoFOR-1963-11-15-1
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1963 516
Ikrafttredelse01.01.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-11-15-§24, LOV-1963-11-15-§25
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov om nordiske straffedommer m.v.

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 15. november 1963 med hjemmel i lov 15. november 1963 om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. § 24 og § 25. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1. - - -
2. Lov av 15. november 1963 om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. settes i kraft fra 1. januar 1964.
3. Justisdepartementet gis fullmakt til å gi bestemmelser etter lovens § 24.