Res. om delegasjon av avgjørelsesmyndighet etter visse paragrafer i lov nr. 17 av 14. desember 1917 og i lov om vassdragene av 15. mars 1940 til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

DatoFOR-1965-01-28-1
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertII 1965 67
Ikrafttredelse28.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1917-12-14-16-§2, LOV-1917-12-14-16-§5, LOV-1917-12-14-17-§11
Kunngjort
KorttittelDeleg. til NVE etter industrikonsesjonsloven

Fastsatt ved kgl.res. 28. januar 1965. Fremmet av Industridepartementet. 

Den avgjørelsesmyndighet som er tillagt Kongen i lov nr. 17 av 14. desember 1917 § 11, pkt. 2, 2. ledd, i lov nr. 16 av samme dato § 2, pkt. 13, 6. ledd, § 5, pkt. 2, 6. ledd, § 23,1 pkt. 4 og § 23 a,1 3. ledd og i lov om vassdragene av 15. mars 1940 § 82, pkt. 4 og § 88, delegeres inntil videre til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

1Opphevet.