Delegering av myndighet til Finansdepartementet eller den det bemyndiger iht. gjeldende tollavgiftsbeslutning.

DatoFOR-1966-12-16-1
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1966 864
Ikrafttredelse31.12.1966
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1985-12-06-2107-§2, FOR-1985-12-06-2107-§3, FOR-1985-12-06-2107-§26, FOR-1985-12-06-2107-§28 jf LOV-1966-06-10-5
Kunngjort
KorttittelDelegering etter tolltariffens innledende best.

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 1966 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Med virkning fra og med 31. desember 1966 bestemmes:

Hvor det i den fra 31. desember 1966 gjeldende tollavgiftsbeslutning (tolltariffens innledende bestemmelser) er lagt myndighet til Kongen, overføres denne myndighet til Finans- og tolldepartementet eller den det bemyndiger.

Unntatt er bemyndigelsene i henhold til følgende bestemmelser:

Innledende bestemmelser § 2, pkt. 6, 2. ledd.

Innledende bestemmelser § 3, pkt. 2, 4 og 5.

Innledende bestemmelser § 26.

Innledende bestemmelser § 28.