Overføring av myndighet etter tolloven av 10. juni 1966.

DatoFOR-1967-11-24-15
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1967 1807
Ikrafttredelse01.02.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-06-10-5 jf FOR-1967-11-24-1
Kunngjort
KorttittelOverf. av myndighet til Tolldir. etter tolloven

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 24. november 1967 med hjemmel i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) § 2 pkt. 2, 3 og 4, § 6, § 7, § 15 første ledd, § 19, § 21, § 23, § 27, § 29, § 35, § 39, § 41, § 46, § 47, § 38 første ledd, § 49 og § 56, jf. delegeringsvedtak av 24. november 1967 nr. 1. 

Den myndighet etter forskjellige bestemmelser i tolloven av 10. juni 1966 som etter kongelig resolusjon av 24. november 1967 er delegert til Finans- og tolldepartementet, er av departementet overført til Tolldirektoratet når det gjelder myndigheten etter lovens § 2, punktene 2, 3 og 4 samt § 6, § 7, § 15 første ledd, § 19, § 21, § 23, § 27, § 29, § 35, § 39, § 41, § 46, § 47, § 48 første ledd, § 49 og § 56.