Forskrift om utstedelse av fødselsattester i folkeregistrene.

DatoFOR-1968-07-05-3384
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1991-01-11-9
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-01-16-1-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om utstedelse av fødselsattester

Fastsatt ved kgl.res. av 5. juli 1968. Endret 11 jan 1991 nr 9. 

1.Folkeregistrene bemyndiges til å utstede fødselsattester.
2.Skattedirektoratet gis fullmakt til å fastsette forskrifter for slik attestutstedelse.