Delegering av fullmakt for Sosialdepartementet til å gi forskrifter om hva skip skal være forsynt med av legemidler m.m.

DatoFOR-1969-06-13-3
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§47, LOV-1903-06-09-7-§52
Kunngjort
KorttittelDelegering etter sjødygtighedsloven m.m.

Fastsatt ved kgl.res. 13. juni 1969 med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 52 annet ledd og § 47. Fremmet av Sosialdepartementet. 

I henhold til § 52 annet ledd og § 47 i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. gis Sosialdepartementet fullmakt til å gi forskrifter om hva skip skal være forsynt med av legemidler, desinfeksjonsmidler, sykepleieartikler og annet som anses nødvendig til behandling av syke og skadede og til forebyggelse av sykdom om bord på skipet så vel som om førstehjelpsutstyr m.v. for livbåter og redningsflåter. Sosialdepartementet kan helt eller delvis delegere denne myndighet til andre.