Res. om at lov frå 6. mars 1970 om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite blir sett i verk frå 1. januar 1971

DatoFOR-1970-05-06-4
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertII 1970 s. 350
Ikrafttredelse01.01.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-03-06-5-§4, LOV-1970-03-06-5-§7
Kunngjort
KorttittelRes. om ikrafts. av og deleg. etter hanndyrloven

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 6. mai 1970 med heimel i lov 6. mars 1970 nr. 5 om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite § 4, § 7. Fremja av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet). 

Kongelig resolusjon.

I.

At lov frå 6. mars 1970 om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite blir set iverk frå 1. januar 1971.

II.

At den fullmakt som etter § 4 i lova er gitt til departementet blir lagt til Landbruksdepartementet.