Forskrift om ikrafttredelse av lov 15 mai 1970 nr. 29 om endr. i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker. Delegasjon av myndighet.

DatoFOR-1970-05-15-1
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1970 s 750
Ikrafttredelse01.10.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§47, LOV-1961-05-24-1-§50, LOV-1961-05-24-1-§53, LOV-1961-05-24-1-§54
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter sparebankloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 15 mai 1970. Fremmet av Finansdepartementet.

I

- - -

2.Lov 15 mai 1970 nr. 29 endringer i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker trer i kraft 1. oktober 1970.
3.Finans- og tolldepartementet har fullmakt til å avgjøre saker etter lov om sparebanker § 47 første ledd, § 47 tredje ledd, § 50 annet ledd, § 53 første ledd, § 53 annet ledd og å gi nærmere regler etter samme lovs § 54 annet ledd. De tilsvarende fullmakter gitt ved kgl.res. 22 september 1961, faller samtidig bort.