Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene § 15 og § 17 annet ledd

DatoFOR-1971-06-18-4893
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse18.06.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-25-2-§15, LOV-1965-06-25-2-§17
Kunngjort
KorttittelDeleg. til FIN etter kredittloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. juni 1971 med hjemmel i lov 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene § 15 og § 17 annet ledd. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Finans- og tolldepartementet gis fullmakt til å utøve den myndighet som er tillagt Kongen etter lovens § 15 og § 17 annet ledd.