Delegering av myndighet til Oljedirektoratet om vitenskapelige undersøkelser på kontinentalsokkelen

DatoFOR-1973-03-30-4702
DepartementOlje- og energidepartementet
Publisert
Ikrafttredelse30.03.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1969-01-31-2, LOV-1963-06-21-12-§3
Kunngjort
KorttittelDeleg myndighet til Oljedir., vit. undersøkelser

Hjemmel: Fastsatt av Departementet for industri og håndverk (nå Olje- og energidepartementet) 30. mars 1973 med hjemmel i kgl.res. 31. januar 1969 nr. 2 om vitenskapelige undersøkelser etter naturforekomster på den norske kontinentalsokkel m.v. § 1 - § 15. 

Myndighet etter kgl.res. 31. januar 1969 nr. 2 om vitenskapelige undersøkelser etter naturforekomster på den norske kontinentalsokkelen m.v. § 1- § 15, som er lagt til departementet, ble i brev 30. mars 1973 delegert til Oljedirektoratet.