Forskrift om vigselrett for studentpresten i Bonn.

DatoFOR-1973-12-18-1
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1973 s 1549, II 1973 s 837
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-06-30-20-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om vigselrett for studentprest

Kapitteloversikt:

I

I samsvar med lov av 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utanlandsk tenestemakt i Noreg § 1 første ledd, jfr. kgl.res. av 16. desember 1960, har Kirke- og undervisningsdepartementet bestemt at den til enhver tid fungerende prest for norske studenter i utlandet, som er stasjonert i Bonn, skal ha rett til å stifte ekteskap i Tyskland etter norsk lov.

Det er forutsetningen at minst en av brudefolkene er norsk statsborger eller bosatt i Norge, og at ingen av partene er tysk statsborger.