Ikrafttredelse av lov om prisregler for jern og stål. Fullmakt til departementet etter loven.

DatoFOR-1974-06-07-1
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1974 s 421
Ikrafttredelse07.06.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-06-07-22
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lov om prisregler for jern og stål

Fastsatt ved kgl.res. 7. juni 1974. Fremmet av Forbruker- og administrasjonsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet). 

Loven trer i kraft straks.

Forbruker- og administrasjonsdepartementet meddeles fullmakt til å fastsette forskrifter etter § 1 i loven.