Ikrafttredelse av lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Fullmakt til departementet etter loven.

DatoFOR-1974-09-06-14
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1974 734
Ikrafttredelse06.09.1974
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§2
Kunngjort
KorttittelDelegering etter vass- og kloakkavgiftslova

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. september 1974. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

I

Loven trer i kraft 6. september 1974.

II

Den fullmakten Kongen har til å fastsette forskrifter etter § 2 annet ledd annet punktum i samme lov, delegeres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).