Ikrafttredelse av lov 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering.

DatoFOR-1974-12-20-3
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1974 1093
Ikrafttredelse01.01.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-06-11-52-§10, LOV-1971-06-11-52-§11
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av strafferegistreringsl. Delegering.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1974 med hjemmel i lov av 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering § 10. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Loven trer i kraft 1. januar 1975.

II

Justisdepartementet gis i medhold av lov av 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering § 10 myndighet til å fastsette nærmere forskrifter til gjennomføring av loven.