Ikrafttredelse av lov nr. 48 om endring i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4.

DatoFOR-1975-06-13-4
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1975 s. 422
Ikrafttredelse13.06.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§23a
Kunngjort
KorttittelIkrafttr lov 1975:48, endr vegtrafikklov. Deleg.

Fastsatt ved kgl.res. 13. juni 1975. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Loven trer i kraft straks.

Kongens myndighet etter vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 23a delegeres til Samferdselsdepartementet.