Forskrift om delegering av myndighet etter lov om forretningsbanker.

DatoFOR-1977-06-10-8561
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1977 s 536
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-2
Kunngjort
KorttittelDelegering etter forretningsbankloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 10. juni 1977. Fremmet av Finansdepartementet.

I

Den myndighet som er tillagt Kongen i paragraf 23 fjerde ledd i lov nr. 60 om endr. i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker delegeres til Finans- og tolldepartementet.