Forskrift om ikrafttredelse av lov 10 juni 1977 nr. 59 om endr. i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker. Delegasjon av myndighet.

DatoFOR-1977-06-10-8562
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1977 s 526
Ikrafttredelse01.01.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§2, LOV-1961-05-24-1-§8, LOV-1961-05-24-1-§8a, LOV-1961-05-24-1-§14, LOV-1961-05-24-1-§25
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter sparebankloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 10. juni 1977. Fremmet av Finansdepartementet.

I

Loven trer i kraft 1. januar 1978.

Den myndighet som er tillagt Kongen i følgende paragrafer, delegeres til Finans- og tolldepartementet: § 2 første og tredje ledd, § 8 fjerde ledd, § 8 a femte ledd, § 14 annet ledd, § 25 tredje ledd og II nr. 1 annet ledd.