Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om arbeidstiden på skip.

DatoFOR-1977-06-23-4319
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse23.06.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-03-50
Kunngjort
KorttittelDeleg til Sdir etter lov om arbeidstiden på skip

Fastsatt av Handelsdepartementet 28. mars 1988 med hjemmel i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip. 

Sjøfartsdirektoratet bemyndiges herved til å utøve de funksjoner som i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip er tillagt departementet.