Forskrift om delegering av myndighet vedr. det fylkeskommunale arkivvesen.

DatoFOR-1977-07-22-3565
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1977 s 65
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-06-16-1-§20
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter fylkeskommunel

Fastsatt ved kgl.res. av 22. juli 1977. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Den myndighet som er nevnt i fylkeskommunelovens § 20 tredje ledd, skal tilligge Riksarkivaren.